Hướng dẫn đặt mua thuốc
20-12-2017
Mỗi lần chuyển Nhà thuốc nhận tiền và chuyển thuốc, Giá 220.000 ngàn/gói. Thuốc được chuyển phát nhanh người nhận phải trả thêm phí chuyển phát nhanh: thuốc viên là 100 ngàn/lần chuyển, thuốc sắc từ...

Loại bệnh

HỖ TRỢ

Lương y: HỒ KIM TUẤN 

Lương Y Tư Vấn